ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Vásárlás előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (britkutyatap.hu) és al-oldalain történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://britkutyatap.hu/aszf

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább feltüntetett elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A Webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Webáruház használatával, megrendelésének leadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. Szolgáltató adatai:

Név: BEKOSYSTEM CONSULTING Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Raktár: 1045. Budapest, Berni utca 1. C épület (TELEFONOS EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES)
Elektronikus levelezési elérhetőség: hello@britkutyatap.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-198215
Adószáma: 26660628-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Telefonszáma: +421 910 319 807
A szerződés nyelve: magyar

1/A. Tárhely szolgáltató adatai:

Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919

1/B. Barion bankkártyás fizetést szolgáltató adatai:

A Bariont a Barion Payment Zrt. fejlesztette és üzemelteti.
Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192
Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

2. Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2020. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció/vásárlás

A Webáruházban történő vásárláshoz érvényes regisztráció szükséges. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszojához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft.-t. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4. Elérhető termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online házhoz, illetve átvételi pontra történő kiszállítással vagy személyes átvétellel rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató mindenre kiterjedően tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. A hírlevélben vagy más felületen megjelenő akciók, kedvezmények, kuponok és vásárlási utalványok alap esetben nem összevonhatok. Minden vásárlás során csak egyféle kedvezmény érvényesíthető.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Rendelés menete
Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.


1) Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A kosárba helyezést követően a kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyőn. Amennyiben szeretne további terméket kosarába helyezni, a felugró ablakon a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva tovább nézelődhet anélkül, hogy kosarának tartalma megváltozna, elveszne. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a kosárba helyezett termékek listáját a Webáruház jobb felső sarokban található „Kosár” gombra kattintva. A „kosár” gombra kattintva megjelenik az összes kosárba helyezett termék, melyet törölhet vagy mennyiségét módosíthatja. Ekkor megjelenik a lapon a kosár tartalma és a felületen módosíthatja a termékek darabszámát vagy akár törölheti is a kosarából a terméket, termékeket. Mennyiség megadását követően kattintson a „kosár frissítése” gombra, ezt követően frissül a kosár tartalma.

2) Felhasználó, ha mindent rendben talált a kosarában, akkor lejjebb görgetve kiválasztja, a fizetési módot, illetve mind a számlázási címet, mind pedig a kiszállítási címet. Kérjük, hogy pontos címet adjon meg.

3) Átvétel módja: Futárszolgálat vagy átvételi pont melyet csak ki kell választani.

4) Fizetés módja: A megjelenő felületen válassza ki a legmegfelelőbb fizetési módot és kattintson a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra. Mind futárszolgálat által kerülő kiszállítás, mind átvételi ponton történő átvétel esetén lehetőség van utánvétes fizetésre. Bankkártyával történő fizetés esetén, a sikeres tranzakció visszaigazolását követően történik meg a termék kiszállítása. Átutalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 2 napon belül köteles átutalni. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően a Felhasználó jogosult a termékek általa meghatározott módon történő átvételére.

5) Rendelés véglegesítése: Amennyiben Felhasználó a megrendelés leadását követően változtatni szeretne a rendelésen (pl. termékeket hozzáadni, esetleg törölni, számlázási/szállítási címet, fizetési módot módosítani), erre lehetőség kizárólag írásban a hello@britkutyatap.hu e-mail címen vagy a webshop-on keresztül küldött üzenetben van. Fontos, hogy ügyeljen a megadott adatok pontosságára, hiszen ezen adatok alapján kerülnek számlázásra, illetve szállításra a megrendelt termékek. Amennyiben regisztrált Felhasználóként vásárolt az oldalon, a regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

6. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

7. Megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

8. Termékek vételára

A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb köz terheket is tartalmazó módon van feltüntetve. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 10. pontjában tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

9. Ajánlati kötöttség, Visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, esetlegesen felhasznált kuponkódot, hűségpontot és a kedvezmény mértékét, az esetleges szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Webshop részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem küldi meg a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. E visszaigazoló e-mail a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. és Felhasználó között.

A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén, az átutalt összeg (részben vagy egészben) 10 munkanapon belül visszautalásra kerül a Felhasználó részére.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződésre Magyarország joga irányadó.

10. Házhoz Szállítás, Információk
Kiszállítási határidő


A szállítási határidőről a termék adatlapján találhat pontos információt, de általánosságban véve a megrendelés teljesítés 2-5 munkanapon belül történik. A rendelés visszaigazolásakor a várható szállítási időpont tájékoztató jellegű, pontos időpontot a kiszállításról levélben küldjük, amint a futárszolgálat raktárunkban átvette a csomagot.

Az esetleges szállítási késedelemről a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. Felhasználót értesíti a megrendelés vagy a regisztráció során megadott email címen.

Kiszállítás módja

Webáruházunk megrendeléseit a fuvar.hu futárszolgálat szállítja postára és posta pontra, ezen kívül Önnek lehetősége van a FoxPost-al házhoz szállítatni a csomagot vagy az általuk üzemeltetett csomagautomatákban átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Ez esetben Ön a megrendelésének végösszegét utánvételes fizetés választása esetén a csomag átvételekor közvetlenül a futárnak fizeti meg, bankkártyával vagy átutalással történő fizetés esetén pedig a kiszállítást megelőzően teljesíti a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. részére. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Amennyiben Ön a kiszállítást végző személy által megjelölt időpontban nem tartózkodik az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Önnek lehetősége van a megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont meghatározására, illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kíséreli meg a megrendelt termékek kiszállítását. Amennyiben a 2. kiszállítás is sikertelen, a futár visszaszállítja az Ön csomagját a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. részére. BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. ez esetben felveszi Önnel a kapcsolatot a további teendőkkel kapcsolatban.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. nem áll módjában elfogadni! A csomagnak a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a csomag mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Átvételi pontra való kiszállítás

Átvételi pontra kért kiszállítás esetén webáruház a csomagot úgynevezett csomagautomatába szállítja ki. A kiszállítást követően a vásárló értesítést kap e-mailen és SMS-ben, amelyet követően 5 munkanapon belül a csomag átvehető a kiválasztott átvételi ponton.

Házhoz szállítás díjszabása

Ha futárszolgálat által történő házhozszállítással kéri az árut, akkor az 14990.-Ft felett ingyenes, míg 14990.-Ft alatt bruttó 1990.- Ft/csomag szállítási díjat számítunk fel 20 kg-ig.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak, esetleg előre átutalással vagy bankkártyával rendezi az összeget! Az át nem vett, és a futár által visszahozott csomagok újra küldését utánvételes fizetés esetén kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! A vásárlásakor érvényes szállítási feltételeket a (...) oldalon találja, amely az Általános Szerződési Feltételeinek része.

11. Szavatosság
Kellékszavatosság


Felhasználó a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. hibás teljesítése esetén a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. -val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Felhasználó közvetlenül a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. -val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. -tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó). A termék (ingó dolog) hibája esetén Felhasználó, amennyiben fogyasztónak minősül – választása szerint – a 0. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Felhasználó a felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával - BEKOSYSTEM CONSULTING Kft.-szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó - BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. - kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak - BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. - a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12. Jótállás

A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. Amennyiben a fent hivatkozott Korm.rendelet mellékletében nem szereplő és a Webáruházban megjelenített termékre vonatkozóan a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. a gyártó által biztosított jótállási időt biztosítja (Önként vállalt jótállás), erről a termék leírásában a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. tájékoztatást ad. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Felhasználó, viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:

Név: BEKOSYSTEM CONSULTING Kft.
Cím: 1045. Budapest, Berni utca 1. C épület (TELEFONOS EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES)
E-mail: hello@britkutyatap.hu

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. nem kötelezhető bármely szavatossági igény teljesítésére.

13. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. állateledel, táplálék-kiegészítők, kozmetikai termékek, gyógyászati és patika köteles termékek). Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

14. Elállási jog gyakorlásának a menete

A termék a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az QQ. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. -nek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. 1. pontban feltüntetett raktár címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A csomag a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. -hoz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. -nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jogról szóló tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 12 hónapig gyakorolni az elállási jogát, feltéve, hogy a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. az elállás jogára vonatkozó tájékoztatót a vásárló részére tartós adathordozón megadta. Ebben az esetben az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

15. Panaszkezelés

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. A Fogyasztó a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével:

E-mail: hello@britkutyatap.hu
Telefon: +421 910 319 807
Levelezés: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,
b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

16. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. -val való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Panasztétel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Weboldal: nfh.hu
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: +36-1-269-0703
Fax száma: +36-1-269-0703

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

17. Felelősségi körök

Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő harmadik személy, vagy jogi személyiség által szándékosan okozott vagyoni és nem vagyoni károkért annak végső kimenetelétől függetlenül.

A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. nem vállal felelősséget.

A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. -nak. Ha a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

18. Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás kizárólag a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire és bármilyen a domainhez kapcsolodó internetes és offline média megjelenéshez is.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Bekosystem Consulting Kft a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

19. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. az árváltozás és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Webáruházban való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

20. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

21. Egyéb rendelkezések

A BEKOSYSTEM CONSULTING Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatályba lépésének ideje: 2021.09.01.